Evaluări

Avantgarde InvestConsulting - Certificate energetice Bucuresti, Evaluari imobiliare in Bucuresti

EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE

Departamentul de evaluări imobiliare își desfășoară activitatea în concordanță cu Standardele Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) și cu Standardele Internaționale de Evaluare (IVS). Angajații și colaboratorii noștri sunt experți acreditați ANEVAR, iar tehnicile de evaluare sunt cele utilizate și recunoscute pe plan internațional.

Tipurile de proprietății imobiliare ce pot face obiectul uni raport de evaluare sunt:
 • Apartamente;
 • Case, Vile;
 • Terenuri agricole, extravilane sau intravilane
 • Terenuri intravilane libere sau construite;
 • Spații comerciale, hale, spații industriale, spații de depozitare;
 • Spații de birouri, centre de afaceri;
 • Construcții speciale.
 Scopul întocmirii raportului de evaluare poate fi:
 • stabilirea valorii de piață a proprietatii în vederea garantării unui credit bancar;
 • estimarea valorii proprietății imobiliare în vederea vânzării – cumpărării;
 • evaluarea sau reevaluarea proprietății în vederea stabilirii cotei de impozitare;
 • evaluarea sau reevaluarea proprietății pentru înregistrarea în contabilitate;
 • alte scopuri care sunt conforme cu Standardele de Evaluare ANEVAR.
 Documente necesare elaborării raportului de evaluare:
 • documentele care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
 • extras de Carte Funciară;
 • documentația cadastrală vizată de ANCPI;
 • documentația din care să rezulte suprafața terenului și suprafețele construite desfășurate și utile ale proprietății;
 • certificat de urbanism valabil din care să reiasă posibilitățile de dezvoltare (POT, CUT, destinație, restricții, etc) – în cazul terenurilor libere de construcții;
 • contract de închiriere (acolo unde proprietatea este închiriată);
 • alte documente specifice în funcție de tipul proprietății evaluate (avize, autorizații, etc).

În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situația constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de funcţionare, raport de expertiză tehnică, etc);

evaluari-imobiliare-620x330

EVALUAREA BUNURILOR MOBILE

Pentru evaluare bunuri mobile includem:
 • evaluare stocuri;
 • evaluare echipamente, utilaje, linii tehnologice;
 • evaluare mijloace de transport;
 • evaluare obiecte de inventar;
 • evaluare accesorii comerciale.

Termenul de livrare a raportului de evaluare este de 48-72 ore de la data inspecției proprietății ce face obiectul acestuia de către evaluator. Lucrarea poate fi livrată și în 24 ore, pentru care se percepe însă o taxă de urgentare. La solicitarea clientului, rapoartele pot fi redactate și în limba engleză.